Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2019, 09:34

Οι άνδρες που ανησυχούν σχετικά με το μέγεθος του πέους τους θα πρέπει να λαμβάνουν συμβουλευτική θεραπεία πριν την υποβολή τους σε οποιαδήποτε ιατρική παρέμβαση, σύμφωνα με μια πρόσφατη ανασκόπηση που δημοσιεύτηκε στο SexualMedicineReviews.

Το μέγεθος του πέους μπορεί να αποτελεί σημαντική πηγή ανησυχίας για έναν άνδρα. Κάποιοι άνδρες μάλιστα θεωρούν ότι μειώνεται ο ανδρισμός και η αρρενωπότητά τους εάν το πέος τους είναι μικρό. Τις περισσότερες μάλιστα φορές οι άνδρες που θεωρούν ότι έχουν μικρό πέος έχουν στην πραγματικότητα ένα πέος φυσιολογικού μεγέθους. Το άγχος και η δυσφορία ωστόσο  που συνδέονται με το αντιλαμβανόμενο μέγεθος του πέους μπορεί να σχετίζονται με σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα, ενώ έχουν αναφερθεί και αυτοκτονίες.

Η ανασκόπηση συμπεριλάμβανε 17 μελέτες στις οποίες αξιολογήθηκαν 21 παραβάσεις σε 1192 άνδρες, οι οποιοι είχαν υποβληθεί σε εξέταση εξαιτίας της πεποίθησης τους ότι έχουν μικρό πέος. Η πλειοψηφία των ανδρών ωστόσο είχε φυσιολογικό μέγεθος πέους. Οι ηλικίες των ανδρών κυμαίνονταν από 17 έως 62 έτη. Δεδομένα επαναξιολόγησης μπόρεσαν να ληφθούν από 773 άνδρες, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε παρεμβάσεις μεγέθυνσης του πέους.

Σε γενικές γραμμές, οι συγγραφείς τόνισαν ότι η ποιότητα των μελετών ήταν κακή. Συνολικά 6 μελέτες επικεντρώθηκαν στις μη χειρουργικές παρέμβασης μεγέθυνσης του πέους. Μια από αυτές είναι η χρήση συσκευών έκτασης του πέους για 4-9 ώρες καθημερινά για ένα διάστημα 3-6 μηνών Το μήκος του πέους σε χαλαρή κατάσταση αυξήθηκε λιγότερο από 2 εκατοστά ενώ σε στύση η αύξηση ήταν ακόμα μικρότερη. Δεν αναφέρθηκε σημαντική αλλαγή στο πάχος του πέους. Επίσης εξετάστηκε η ενέσιμη χορήγηση υαλουρονικού καιπολυγαλακτικού οξέος, η οποία μπορεί να έχει καλά αποτελέσματα στην αύξηση της περιμέτρου αλλά έχει επίσης υψηλά ποσοστά παρενεργειών, όπως είναι η φλεγμονή και οι επώδυνες στύσεις. Τέλος αξιολογήθηκαν και οι συσκευές κενούς, χωρίς όμως να αναφερθούν σημαντικά οφέλη από τη χρήση τους.

Παράλληλα, στην ανασκόπηση συμπεριελήφθησαν και 11 μελέτες που διερεύνησαν 16 χειρουργικές επεμβάσεις μεγέθυνσης του πέους. Οι επεμβάσεις είχαν σαν αποτέλεσμα την αύξηση του μεγέθους του πέους σε κάποιους άνδρες αλλά οι επιπλοκές ήταν συχνές. Ορισμένοι άνδρες για παράδειγμα, εμφάνισαν διάνοιξη τραύματος, λοίμωξη και μείωση του μεγέθους του πέους. Κάποιοι χρειάστηκαν διορθωτικό χειρουργείο. Τα παραπάνω ευρήματα καθιστούν την υποβολή ανδρών με φυσιολογικό μέγεθος πέους σε χειρουργείο μεγέθυνσης από αντιεπιστημονική, στην καλύτερη περίπτωση, έως ανήθικη στη χειρότερη.

Τέλος 10 μελέτες εξέτασαν την παροχή συμβουλευτικής σε ασθενείς που πίστευαν ότι έχουν μικρό πέος. Πιο συγκεκριμένα, τρεις μελέτες ανέφεραν άνδρες που άλλαξαν γνώμη μετά από συμβουλευτική και δεν επιθυμούσαν πια το χειρουργείο μεγέθυνσης. Τα ποσοστά αλλαγής γνώμης μάλιστα κυμαίνονταν από 67%-100%.

Οι ερευνητές κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων τους διαπίστωσαν ότι οι περισσότεροι άνδρες που συμμετείχαν στις μελέτες είχαν πέος φυσιολογικού μεγέθους κι έλαβαν θεραπείες τις οποίες άλλοι άνδρες θα θεωρούσαν περιττές. Ακόμα όμως κι αν προκρίνονται λόγοι όπως είναι το άγχος και η δυσφορία αναφορικά με το μέγεθος, οι οποίοι έχουν επιπτώσεις στην αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση του ατόμου, καθώς και στην ικανότητα του να απολαύσει από τη σεξουαλικότητα του,  οι τρέχουσες θεραπείες δεν είναι επαρκείς τόσο ως προς την αποτελεσματικότητα όσο και ως προς την ασφάλεια.

Το ιδιαίτερα ενδιαφέρον εύρημα της ανασκόπησης είναι τα οφέλη της συμβουλευτικής. Οι ερευνητές μάλιστα προτείνουν  να λαμβάνεται υπόψη το πολιτισμικό και κοινωνικό υπόβαθρο των ανδρών ώστε να καθορίζονται και οι καλύτερες κάθε φορά πρακτικές. Σε κάθε περίπτωση τονίζουν τη σημασία της συμβουλευτικής στους άνδρες που ανησυχούν για το μέγεθος του πέους τους πριν υποβληθούν σε κάποια παρεμβατική θεραπεία. Χαρακτηριστικά επισημαίνουν ότι θα μπορούσε να θωρηθεί  μη συνετή  η υποβολή του άνδρα σε κάποια παρέμβαση μεγέθυνσης πέους, πριν εκείνος υποβληθεί σε ολοκληρωμένη ψυχολογική αξιολόγηση και συμβουλευτική.


Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2019, 09:39

ΠΗΓΗ