Το αναλυτικό πρόγραμμα για όλους τους γύρους και τις πιθανές αναμετρήσεις του τένις στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Οι ημέρες και ώρες Ελλάδας των αγώνων του τένις, τόσο για τους άνδρες, όσο και για τις γυναίκες καθ’ όλη τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων.

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/7

Ariake Tennis Park – Center Court (05:00-14:00)

1ος γύρος μονού ανδρών

1ος γύρος μονού γυναικών

1ος γύρος διπλού ανδρών

1ος γύρος διπλού γυναικών

* Περιλαμβάνονται όλες οι πιθανές αναμετρήσεις γι’ αυτό το κορτ. Το τελικό πρόγραμμα σε κάθε κορτ και η σειρά αγώνων υπόκεινται σε αλλαγές έως την ημέρα διεξαγωγής τους.

 

Ariake Tennis Park – Court 1 (05:00-14:00)

1ος γύρος μονού ανδρών

1ος γύρος μονού γυναικών

1ος γύρος διπλού ανδρών

1ος γύρος διπλού γυναικών

* Περιλαμβάνονται όλες οι πιθανές αναμετρήσεις γι’ αυτό το κορτ. Το τελικό πρόγραμμα σε κάθε κορτ και η σειρά αγώνων υπόκεινται σε αλλαγές έως την ημέρα διεξαγωγής τους.

 

Ariake Tennis Park – Court 2 (05:00-14:00)

1ος γύρος μονού ανδρών

1ος γύρος μονού γυναικών

1ος γύρος διπλού ανδρών

1ος γύρος διπλού γυναικών

* Περιλαμβάνονται όλες οι πιθανές αναμετρήσεις γι’ αυτό το κορτ. Το τελικό πρόγραμμα σε κάθε κορτ και η σειρά αγώνων υπόκεινται σε αλλαγές έως την ημέρα διεξαγωγής τους.

 

Ariake Tennis Park – Court 3-11 (05:00-14:00)

1ος γύρος μονού ανδρών

1ος γύρος μονού γυναικών

1ος γύρος διπλού ανδρών

1ος γύρος διπλού γυναικών

* Περιλαμβάνονται όλες οι πιθανές αναμετρήσεις γι’ αυτά τα κορτ. Το τελικό πρόγραμμα σε κάθε κορτ και η σειρά αγώνων υπόκεινται σε αλλαγές έως την ημέρα διεξαγωγής τους.

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 25/7

Ariake Tennis Park – Center Court (05:00-14:00)

1ος γύρος μονού ανδρών

1ος γύρος μονού γυναικών

1ος γύρος διπλού ανδρών

1ος γύρος διπλού γυναικών

* Περιλαμβάνονται όλες οι πιθανές αναμετρήσεις γι’ αυτό το κορτ. Το τελικό πρόγραμμα σε κάθε κορτ και η σειρά αγώνων υπόκεινται σε αλλαγές έως την ημέρα διεξαγωγής τους.

 

Ariake Tennis Park – Court 1 (05:00-14:00)

1ος γύρος μονού ανδρών

1ος γύρος μονού γυναικών

1ος γύρος διπλού ανδρών

1ος γύρος διπλού γυναικών

* Περιλαμβάνονται όλες οι πιθανές αναμετρήσεις γι’ αυτό το κορτ. Το τελικό πρόγραμμα σε κάθε κορτ και η σειρά αγώνων υπόκεινται σε αλλαγές έως την ημέρα διεξαγωγής τους.

 

Ariake Tennis Park – Court 2 (05:00-14:00)

1ος γύρος μονού ανδρών

1ος γύρος μονού γυναικών

1ος γύρος διπλού ανδρών

1ος γύρος διπλού γυναικών

* Περιλαμβάνονται όλες οι πιθανές αναμετρήσεις γι’ αυτό το κορτ. Το τελικό πρόγραμμα σε κάθε κορτ και η σειρά αγώνων υπόκεινται σε αλλαγές έως την ημέρα διεξαγωγής τους.

 

Ariake Tennis Park – Court 3-11 (05:00-14:00)

1ος γύρος μονού ανδρών

1ος γύρος μονού γυναικών

1ος γύρος διπλού ανδρών

1ος γύρος διπλού γυναικών

* Περιλαμβάνονται όλες οι πιθανές αναμετρήσεις γι’ αυτά τα κορτ. Το τελικό πρόγραμμα σε κάθε κορτ και η σειρά αγώνων υπόκεινται σε αλλαγές έως την ημέρα διεξαγωγής τους.

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 26/7

Ariake Tennis Park – Center Court (05:00-14:00)

2ος γύρος μονού ανδρών

2ος γύρος μονού γυναικών

2ος γύρος διπλού ανδρών

2ος γύρος διπλού γυναικών

* Περιλαμβάνονται όλες οι πιθανές αναμετρήσεις γι’ αυτό το κορτ. Το τελικό πρόγραμμα σε κάθε κορτ και η σειρά αγώνων υπόκεινται σε αλλαγές έως την ημέρα διεξαγωγής τους.

 

Ariake Tennis Park – Court 1 (05:00-14:00)

2ος γύρος μονού ανδρών

2ος γύρος μονού γυναικών

2ος γύρος διπλού ανδρών

2ος γύρος διπλού γυναικών

* Περιλαμβάνονται όλες οι πιθανές αναμετρήσεις γι’ αυτό το κορτ. Το τελικό πρόγραμμα σε κάθε κορτ και η σειρά αγώνων υπόκεινται σε αλλαγές έως την ημέρα διεξαγωγής τους.

 

Ariake Tennis Park – Court 2 (05:00-14:00)

2ος γύρος μονού ανδρών

2ος γύρος μονού γυναικών

2ος γύρος διπλού ανδρών

2ος γύρος διπλού γυναικών

* Περιλαμβάνονται όλες οι πιθανές αναμετρήσεις γι’ αυτό το κορτ. Το τελικό πρόγραμμα σε κάθε κορτ και η σειρά αγώνων υπόκεινται σε αλλαγές έως την ημέρα διεξαγωγής τους.

 

Ariake Tennis Park – Court 3-11 (05:00-14:00)

2ος γύρος μονού ανδρών

2ος γύρος μονού γυναικών

2ος γύρος διπλού ανδρών

2ος γύρος διπλού γυναικών

* Περιλαμβάνονται όλες οι πιθανές αναμετρήσεις γι’ αυτά τα κορτ. Το τελικό πρόγραμμα σε κάθε κορτ και η σειρά αγώνων υπόκεινται σε αλλαγές έως την ημέρα διεξαγωγής τους.

 

ΤΡΙΤΗ 27/7

Ariake Tennis Park – Center Court (05:00-14:00)

2ος γύρος μονού ανδρών

3ος γύρος μονού γυναικών

 

Προημιτελικοί διπλού ανδρών

2ος γύρος/Προημιτελικοί διπλού γυναικών

* Περιλαμβάνονται όλες οι πιθανές αναμετρήσεις γι’ αυτό το κορτ. Το τελικό πρόγραμμα σε κάθε κορτ και η σειρά αγώνων υπόκεινται σε αλλαγές έως την ημέρα διεξαγωγής τους.

 

Ariake Tennis Park – Court 1 (05:00-14:00)

2ος γύρος μονού ανδρών

3ος γύρος μονού γυναικών

 

Προημιτελικοί διπλού ανδρών

2ος γύρος/Προημιτελικοί διπλού γυναικών

* Περιλαμβάνονται όλες οι πιθανές αναμετρήσεις γι’ αυτό το κορτ. Το τελικό πρόγραμμα σε κάθε κορτ και η σειρά αγώνων υπόκεινται σε αλλαγές έως την ημέρα διεξαγωγής τους.

 

Ariake Tennis Park – Court 2 (05:00-14:00)

2ος γύρος μονού ανδρών

3ος γύρος μονού γυναικών

 

Προημιτελικοί διπλού ανδρών

2ος γύρος/Προημιτελικοί διπλού γυναικών

* Περιλαμβάνονται όλες οι πιθανές αναμετρήσεις γι’ αυτό το κορτ. Το τελικό πρόγραμμα σε κάθε κορτ και η σειρά αγώνων υπόκεινται σε αλλαγές έως την ημέρα διεξαγωγής τους.

 

Ariake Tennis Park – Court 3-11 (05:00-14:00)

3ος γύρος μονού ανδρών

1ος γύρος μεικτού διπλού

* Περιλαμβάνονται όλες οι πιθανές αναμετρήσεις γι’ αυτά τα κορτ. Το τελικό πρόγραμμα σε κάθε κορτ και η σειρά αγώνων υπόκεινται σε αλλαγές έως την ημέρα διεξαγωγής τους.

 

ΠΕΜΠΤΗ 29/7

Ariake Tennis Park – Center Court (05:00-14:00)

Προημιτελικοί μονού ανδρών

Ημιτελικοί μονού γυναικών

Ημιτελικοί διπλού γυναικών

Προημιτελικοί μεικτού διπλού

* Περιλαμβάνονται όλες οι πιθανές αναμετρήσεις γι’ αυτό το κορτ. Το τελικό πρόγραμμα σε κάθε κορτ και η σειρά αγώνων υπόκεινται σε αλλαγές έως την ημέρα διεξαγωγής τους.

 

Ariake Tennis Park – Court 1 (05:00-14:00)

Προημιτελικοί μονού ανδρών

Ημιτελικοί διπλού γυναικών

Προημιτελικοί μεικτού διπλού

* Περιλαμβάνονται όλες οι πιθανές αναμετρήσεις γι’ αυτό το κορτ. Το τελικό πρόγραμμα σε κάθε κορτ και η σειρά αγώνων υπόκεινται σε αλλαγές έως την ημέρα διεξαγωγής τους.

 

Ariake Tennis Park – Court 2 (05:00-14:00)

Προημιτελικοί μεικτού διπλού

* Περιλαμβάνονται όλες οι πιθανές αναμετρήσεις γι’ αυτό το κορτ. Το τελικό πρόγραμμα σε κάθε κορτ και η σειρά αγώνων υπόκεινται σε αλλαγές έως την ημέρα διεξαγωγής τους.

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/7

Ariake Tennis Park – Center Court (06:00-14:00)

Ημιτελικοί μονού ανδρών

Αγώνας χρυσού μεταλλίου διπλού ανδρών

Απονομή μεταλλίων διπλού ανδρών

* Περιλαμβάνονται όλες οι πιθανές αναμετρήσεις γι’ αυτό το κορτ. Το τελικό πρόγραμμα σε κάθε κορτ και η σειρά αγώνων υπόκεινται σε αλλαγές έως την ημέρα διεξαγωγής τους.

 

Ariake Tennis Park – Court 1 (06:00-14:00)

Αγώνας χάλκινου μεταλλίου διπλού ανδρών

Ημιτελικοί μεικτού διπλού

* Περιλαμβάνονται όλες οι πιθανές αναμετρήσεις γι’ αυτό το κορτ. Το τελικό πρόγραμμα σε κάθε κορτ και η σειρά αγώνων υπόκεινται σε αλλαγές έως την ημέρα διεξαγωγής τους.

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 31/7

Ariake Tennis Park – Center Court (06:00-14:00)

Αγώνας χάλκινου μεταλλίου μονού ανδρών

Αγώνας χάλκινου μεταλλίου μονού γυναικών

Αγώνας χρυσού μεταλλίου μονού γυναικών

Απονομή μεταλλίων μονού γυναικών

* Περιλαμβάνονται όλες οι πιθανές αναμετρήσεις γι’ αυτό το κορτ. Το τελικό πρόγραμμα σε κάθε κορτ και η σειρά αγώνων υπόκεινται σε αλλαγές έως την ημέρα διεξαγωγής τους.

 

Ariake Tennis Park – Court 1 (06:00-14:00)

Αγώνας χάλκινου μεταλλίου διπλού γυναικών

Αγώνας χάλκινου μεταλλίου μεικτού διπλού

* Περιλαμβάνονται όλες οι πιθανές αναμετρήσεις γι’ αυτό το κορτ. Το τελικό πρόγραμμα σε κάθε κορτ και η σειρά αγώνων υπόκεινται σε αλλαγές έως την ημέρα διεξαγωγής τους.

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 1/8

Ariake Tennis Park – Center Court (06:00-14:00)

Αγώνας χρυσού μεταλλίου μονού ανδρών

Απονομή μεταλλίων μονού ανδρών

Αγώνας χρυσού μεταλλίου διπλού γυναικών

Απονομή μεταλλίων διπλού γυναικών

Αγώνας χρυσού μεταλλίου μεικτού διπλού

Απονομή μεταλλίων μεικτού διπλού

* Περιλαμβάνονται όλες οι πιθανές αναμετρήσεις γι’ αυτό το κορτ. Το τελικό πρόγραμμα σε κάθε κορτ και η σειρά αγώνων υπόκεινται σε αλλαγές έως την ημέρα διεξαγωγής τους.

Πηγή: SPORTS.ERT.GR

ΠΗΓΗ