Σύμφωνα με μια πρόσφατη δημοσίευση στο Journal of Sexual Medicine, η ορμονοθεραπεία είναι πιθανό να μειώσει τη σεξουαλική δυσφορία σε διεμφυλικά άτομα που δεν έχουν προχωρήσει σε χειρουργείο μετάβασης στο φύλο επιλογής. 

Μέχρι στιγμής είναι πολύ περιορισμένος ο αριθμός των μελετών που διερευνούν τη σεξουαλική δυσφορία σε διεμφυλικούς ασθενείς που δεν έχουν επιλέξει το χειρουργείο. Στη μελέτη συμμετείχαν 301 διεμφυλικά άτομα,  (160 διεμφυλικές γυναίκες με μέση ηλικία τα 32 έτη και 141 διεμφυλικοί άνδρες με μέση ηλικία τα 28 έτη. Κανείς από τους συμμετέχοντες δεν είχε υποβληθεί σε χειρουργείο . 

Το 34% των διεμφυλικών γυναικών λάμβανε ορμονοθεραπεία κατά την εισαγωγή στη μελέτη ενώ το 66% δεν είχε λάβει ποτέ. Για τους άνδρες τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 9% και 91% αντίστοιχα. 

Η αξιολόγηση των ερευνητών περιλάμβανε μια φυσική εξέταση καθώς και τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων σχετικά με τη σεξουαλική δυσφορία, και τη δυσφορία με το σώμα, τη σεξουαλική λειτουργία, καθώς και την γενικότερη ψυχοπαθολογία και πιο συγκεκριμένα τα συμπτώματα κατάθλιψης, την αλεξιθυμία, τον αυτισμό, το κοινωνικό άγχος, καθώς και την αντιλαμβανομένη υποτίμηση και διάκριση. 

Οι ερευνητές βρήκαν ότι η σεξουαλική δυσφορία σχετιζόταν θετικά με τη δυσφορία των ατόμων με το σώμα τους και την μη ικανοποίηση από την εικόνα και το σχήμα των μερών του σώματος που σχετίζονται με το φύλο. Βρέθηκε μάλιστα ότι πολύ συχνά οι διεμφυλικοί, ιδιαίτερα αυτοί που δεν έχουν προχωρήσει σε χειρουργείο υποφέρουν από την εικόνα σώματος που έχουν. Η εικόνα του σώματος είναι μάλιστα σύμφωνα με τους ερευνητές το βασικό στοιχείο που διαχωρίζει τη σεξουαλική ευημερία από τη δυσφορία φύλου. 

Εξηγούν μάλιστα   πως ορισμένα χαρακτηριστικά του σώματος, όπως είναι το ύψος στους διεμφυλικούς άνδρες  και το σχήμα του προσώπου στις διεμφυλικές γυναίκες, τα οποία δεν τροποποιούνται με τη λήψη ορμονοθεραπείας, υπενθυμίζουν στο άτομο το αρχικό φύλο προκαλώντας έντονο στρες.  

Η σεξουαλική δυσφορία βρέθηκε επίσης να σχετίζεται θετικά με τη γενική ψυχοπαθολογία, την αλεξιθυμία, το κοινωνικό  άγχος και το αίσθημα ταπείνωσης-υποτίμησης. Στις διεμφυλικές γυναίκες πιο συγκεκριμένα, βρέθηκε μια στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στη σεξουαλική δυσφορία και την αντιλαμβανόμενη διάκριση. Στους διεμφυλικούς άνδρες, από την άλλη, βρέθηκε θετική συσχέτιση ανάμεσα στη σεξουαλική  δυσφορία , τις κλίμακες του αυτισμού καθώς και τα επίπεδα κορτιζόλης. Σε σχέση με το τελευταίο εύρημα οι ερευνητές σχολιάζουν ότι οι διεμφυλικοί άνδρες δυσκολεύονται να αναλάβουν πλήρως τον σεξουαλικό ρόλο του άνδρα, γεγονός που τους επιφέρει έντονο στρες. 

Η μελέτη περιλάμβανε επίσης και μια προοπτική φάση στην οποία συμμετείχαν 36 διεμφυλικοί άνδρες και 36 διεμφυλικές γυναίκες που λάμβαναν ορμονοθεραπεία. Οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνταν τακτικά μέσα σε ένα διάστημα 24 μηνών. 

Σταδιακά βρέθηκε ότι και στις δυο ομάδες μειώθηκαν τα επίπεδα σεξουαλικής δυσφορίας. Για τους διεμφυλικούς άνδρες μάλιστα οι βελτιώσεις εμφανίστηκαν από την αρχή και διατηρήθηκαν σε όλες τις αξιολογήσεις ενώ οι γυναίκες εμφάνισαν σημαντικές βελτιώσεις μετά τον τρίτο μήνα παρακολούθησης. 

Σε κάθε περίπτωση ο σημαντικός ρόλος της ορμονοθεραπείας στη σεξουαλικότητα των διεμφυλικών ατόμων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από τους κλινικούς.

Πηγή: andrologia.gr 

ΠΗΓΗ