Μοιράσου το άρθρο:

Στην πρόσληψη, ενός ατόμου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών, στο Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, θα προχωρήσει ο Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ , που εδρεύει στο Βόλο Νομού Μαγνησίας.

Επίσης πρόσληψη ενός ατόμου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» “Περίοδος 2019-2020”, στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Ρήγα Φεραίου», που εδρεύει στο Βελεστίνο, θα γίνει στον Δήμο Ρήγα Φεραίου.

Μοιράσου το άρθρο:

ΠΗΓΗ