Στη σημερινή συνεδρίαση της ΔΕΥΑΜΒ εγκρίθηκαν επίσης οι αμοιβές των δικηγόρων για τους δικαστικούς χειρισμούς τους σε νομικές υποθέσεις της ΔΕΥΑΜΒ ενώ ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, Βάιος Ζεμπέογλου καταψήφισε το πρακτικό για την ανάθεση της παραγωγή, διαχείρισης και επίδοσης λογαριασμών της ΔΕΥΑΜΒ. Προσωρινός ανάδοχος αναδέχθηκαν τα ΕΛΤΑ και θα λάβουν 273,540 ευρώ.

ΠΗΓΗ