Όπως άλλωστε αποκαλύπτει η ονομασία τους, οι διαταραχές εκσπερμάτισης προκύπτουν όταν ένας άνδρας εμφανίζει προβλήματα στην εκσπερμάτιση του ακόμα κι όταν η διέγερση του είναι πλήρης.

Ταξινομούνται στις ακόλουθες έξι κατηγορίες:

• Πρόωρη εκσπερμάτιση (ΠΕ). Ένα άνδρας με ΠΕ εκσπερματίζει πριν από το επιθυμητό, όπως αυτό ορίζεται από τον ίδιο και τη σύντροφό του. Αυτό μπορεί να συμβαίνει συνεχώς από την πρώτη κιόλας σεξουαλική επαφή του άνδρα (χρόνια ΠΕ) ή μπορεί να εμφανιστεί μετά από μια περίοδο φυσιολογικής σεξουαλικής λειτουργίας (επίκτητη ΠΕ). Εκτιμάται ότι το 1/3 των ανδρών εμφανίζει ΠΕ κάποια στιγμή στη ζωή του, αλλά μόνο ένα 10% βιώνει τόσο μεγάλη δυσφορία ώστε να ζητήσει βοήθεια.
• Καθυστερημένη εκσπερμάτιση. Για έναν άνδρα με καθυστερημένη εκσπερμάτιση, η εκσπερμάτιση λαμβάνει χώρα αργότερα από το επιθυμητό, ακόμα κι εάν έχει πλήρη στύση και ικανοποιητικό ερεθισμό. Εκτιμάται ότι εμφανίζεται στο 1%-4% των ανδρών. Σε κάποιες περιπτώσεις οι άνδρες με καθυστερημένη εκσπερμάτιση δεν μπορούν να φτάσουν στην εκσπερμάτιση κατά τη συνουσία, αλλά τα καταφέρνουν με τον αυνανισμό.
• Ανεσταλμένη εκσπερμάτιση. Οι άνδρες με ανεσταλμένη εκσπερμάτιση δεν έχουν καθόλου εκσπερμάτιση. Όταν αυτό συμβαίνει σε κάθε επαφή ονομάζεται γενικευμένη ανεσταλμένη εκσπερμάτιση ενώ όταν εμφανίζεται υπό συγκεκριμένες συνθήκες, περιστασιακή.
• Παλίνδρομη εκσπερμάτιση. Κατά την παλίνδρομη εκσπερμάτιση το σπέρμα επιστρέφει στην ουροδόχο κύστη αντί να προωθηθεί προς την έξοδο του από το πέος και αποβάλλεται από το σώμα με τα ούρα. Η παλίνδρομη εκσπερμάτιση δεν είναι μια κατάσταση βλαπτική για τον άνδρα αλλά μπορεί να προκαλέσει δυσκολία στη σύλληψη εάν ένα ζευγάρι επιθυμεί να τεκνοποιήσει.
• Μειωμένος αντιλαμβανόμενος όγκος εκσπερμάτισης. Οι άνδρες με αυτή τη διαταραχή έχουν λιγότερο σπέρμα κατά την εκσπερμάτιση σε σύγκριση με αυτό που είχαν στο παρελθόν.
• Μειωμένη δύναμη εκσπερμάτισης. Η εκσπερμάτιση συμβαίνει με λιγότερη δύναμη από το συνηθισμένο.

Εκτός από την ΠΕ οι υπόλοιπες διαταραχές εκσπερμάτισης δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς. Ωστόσο μια μελέτη του 2015 που δημοσιεύτηκε στο The Journal of Sexual Medicine έδωσε χρήσιμα στοιχεία αναφορικά με τη συχνότητα εμφάνισης της καθυστερημένης εκσπερμάτισης, της ανεσταλμένης εκσπερμάτισης, του αντιλαμβανομένου μειωμένου όγκου εκσπερμάτισης και της μειωμένης δύναμης εκσπερμάτισης.

Αμερικανοί επιστήμονες συνέλλεξαν πληροφορίες από 988 άνδρες με διαταραχές εκσπερμάτισης. Το 88% ανέφερε αντιλαμβανόμενο μειωμένο όγκο εκσπερμάτισης και το 81% ανέφερε μειωμένη δύναμη εκσπερμάτισης. Η καθυστερημένη εκσπερμάτιση αναφέρθηκε από το 62% και η ανεσταλμένη από το 37%. H μελέτη βρήκε ότι το 88% των συμμετεχόντων είχαν περισσότερες από μια διαταραχές της εκσπερμάτισης.

Σε κάθε περίπτωση οι άνδρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα με την εκσπερμάτιση είναι καλό να απευθυνθούν στον ειδικό που εμπιστεύονται.

Το άρθρο επιμελήθηκε ο Κ.Κωνσταντινίδης, Χειρουργός, Ουρολόγος-Ανδρολόγος, Πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, www.andrologia.gr

ΠΗΓΗ