Μοιράσου το άρθρο:

Σημαντικό το έργο του Τμήμας Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που φέτος κλείνει τα 20 χρόνια λειτουργίας του. Το γιορτάζει δε με τρεις εορταστικές εκδηλώσεις που θα γίνουν την άλλη εβδομάδα καθώς στόχος ήταν να συμπέσουν με την 3ηΔεκεμβρίου, ημέρα που είναι αφιερωμένη στα ΑμεΑ. Σήμερα δόθηκε συνέντευξη Τύπου στο χώρο της Πρυτανίας από τους καθηγητές του Τμήματος κ.κ. Φίλιππο Βλάχο, Μάγδα Νικλαρεϊζη, Ηλία Αφραμίδη και Σωτηρία Τζιβινίκου οι οποίο και ανέπτυξαν τους στόχους του Τμήματος, το τι έχει πετύχει μέχρι τώρα, τη δυναμική του, τη διασύνδεσή του με την κοινωνία κ.α. Πρόκειται για το μοναδικό Τμήμα στην Ελλάδα, το πρώτο που ιδρύθηκε και τώρα φιλοξενεί 885 φοιτητές. Από αυτούς οι 700 είναι προπτυχιακοί, οι 135 μεταπτυχιακοί και 50 υποψήφιοι διδάκτορες. Από το Τμήμα αποφοίτησαν 1600 και στελεχώνουν μονάδες ειδικής αγωγής σε όλη τη χώρα.

Η υψηλή ποιότητα σπουδών του τμήματος απεικονίζεται στην υψηλή βάση εισαγωγής του. Μόνιμο αγκάθι αποτελεί το θέμα των μόνιμων προσλήψεων των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής που προσφέρουν τις πολύτιμες υπηρεσίες τους σε ειδικά σχολεία ως αναπληρωτές εδώ και 15 χρόνια.

Το Π.Τ.Ε.Α και η διαδρομή του

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Τ.Ε.Α.) είναι το μοναδικό Πανεπιστημιακό τμήμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα με αποστολή την κατάρτιση Ειδικών Παιδαγωγών για την εκπαίδευση μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1993 και άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1998-99. Σκοπός του Τμήματος είναι η προαγωγή της έρευνας και εκπαίδευσης στο πεδίο της Ειδικής Αγωγής, για την εμβάθυνση και κριτική διαχείριση των σύγχρονων αναγκών στην εκπαίδευση των μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες.

Το Τμήμα παρέχει ένα πρόγραμμα σπουδών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα διδασκαλίας και ταυτόχρονα στην 20ετή παρουσία του κατέχει σημαντική θέση στα επιστημονικά δρώμενα της χώρας μας και της διεθνούς κοινότητας. Σταθερός προσανατολιστικός άξονας όλων μας είναι η πολύπλευρη και άρτια κατάρτιση επιστημόνων και εκπαιδευτικών που θα κληθούν να στελεχώσουν τις δομές που απευθύνονται σε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,έναν τομέα με πολλές απαιτήσεις και έντονους ρυθμούς ανάπτυξης στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια.

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής (ΠΤΕΑ) οργανώνει και λειτουργεί από την έναρξή του Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών, καθώς και από το ακαδημαϊκό  έτος  2008−2009 Προγράμματα Μεταπτυχιακών  Σπουδών (ΠΜΣ),  διετούς  διάρκειας. Το πρώτο από αυτά έχει τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή», το δεύτερο έχει τίτλο «Συμβουλευτική Ψυχολογία  και  Συμβουλευτική στην Ειδική  Αγωγή, την  Εκπαίδευση  και  την  Υγεία», ενώ από το 2016 έχει την επιστημονική ευθύνη της οργάνωσης του Δι-ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (συνεργασία του Παν. Θεσσαλίας με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο) με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου».

Όραμά μας είναι το ΠΤΕΑ να μετατραπεί σε ένα ανοικτό «σχολείο» στο κόσμο με αμφίδρομες πορείες μέσα από γέφυρες επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης. Η ανάδειξη της σημαντικής τεχνογνωσίας στο πεδίο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης θα συμβάλλει στην αναγνώριση της Ειδικής Αγωγής, ως επιστημονικού πεδίου με διακριτές μεταβλητές και επιστημονικά εργαλεία, συνδράμοντας σταθερά στην ανάπτυξη μιας σύγχρονης δυναμικής στην εκπαίδευση των μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες.

Ο ενταξιακός χαρακτήρας του

Ένας από τους κεντρικούς στόχους του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής είναι η ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των φοιτητών –αυριανών ειδικών παιδαγωγών- έτσι ώστε να αναπτύξουν θετικές στάσεις, γνώσεις και δεξιότητες για την προώθηση ενταξιακών περιβαλλόντων μάθησης για όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές συμπεριλαμβανομένων και των μαθητών με αναπηρία.

Στόχος μας είναι οι φοιτητές μας να αποδεχτούν τη διαφορετικότητα των μαθητικού πληθυσμού, να δημιουργήσουν συνεργατικές πρακτικές με τους συναδέλφους της γενικής εκπαίδευσης και να εφαρμόσουν όλες τις απαραίτητες προσαρμογές και διαφοροποιήσεις των αναλυτικών προγραμμάτων προκειμένου να μπορούμε να μιλάμε για ένα σχολείο το οποίο πραγματικά θα σέβεται τις δυνατότητες και ανάγκες όλων των μαθητών. Δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια έχει διευρυνθεί –και συνεχίζει να διευρύνεται – η διαφορετικότητα των μαθητών σε επίπεδο μαθησιακών, πολιτισμικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών, αναμένουμε  οι απόφοιτοι μας να συμβάλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη αποτελεσματικών ενταξιακών Κοινοτήτων Εκπαιδευτικής Πράξης στα σχολεία μας

Η έρευνα

Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής διεξάγεται σημαντική βασική και εφαρμοσμένη έρευνα. Στο τμήμα λειτουργούν τα παρακάτω 9 ερευνητικά εργαστήρια: «Δίγλωσσης Εκπαίδευσης», «Εφαρμογών ΤΠΕ στην Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή», «Κοινωνιολογικής ανάλυσης», «Μαθηματικού Γραμματισμού σε Τυπικά και Άτυπα Πλαίσια», «Μαθησιακών Δυσκολιών, Προβλημάτων Λόγου κι Επικοινωνίας», «Νευροψυχολογίας του Παιδιού», «Πρόσβασης στην Τυπική και Μη-τυπική Εκπαίδευση για Άτομα με Αισθητηριακές Αναπηρίες», «Φυσικών Επιστημών», και «Ψυχολογίας και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση». Το τμήμα συμμετέχει σε μια σειρά από εθνικά και Ευρωπαϊκά έργα έρευνας και ανάπτυξης. Τα αποτελέσματα αυτών των ερευνητικών δραστηριοτήτων δημοσιεύονται σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Ταυτόχρονα, τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος συμμετέχουν τακτικά με προφορικές ανακοινώσεις σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην προβολή του τμήματος. Επιπλέον, στο τμήμα συχνά διοργανώνονται επιστημονικές διαλέξεις, ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια, και άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις με τη συμμετοχή επιστημόνων εγνωσμένου κύρους από ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής. Τέλος, στο τμήμα εκπονείται ένας σημαντικός αριθμός διδακτορικών διατριβών που καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο γνωστικών αντικειμένων.

Η σύνδεση με την κοινωνία – Εθελοντισμός

 Το Π.Τ.Ε.Α. έχει αναπτύξει και πλούσια κοινωνική δραστηριότητα, οργανώνοντας ομάδες εθελοντικής δράσης που έχουν ως στόχο την υποστήριξη ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, των εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους. Οι δράσεις αυτές διεξάγονται με την πρωτοβουλία των διδασκόντων και διδασκουσών του τμήματος, σε συνεργασία με συλλόγους ατόμων με αναπηρίες καθώς και με τη σημαντική συμμετοχή των φοιτητών μας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.  Επίσης, στο πλαίσιο των εθελοντικών δράσεων ξεκίνησε η ΠΡΟΣΒΑΣΗ, η δομή υποστήριξης φοιτητών/τριών με αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Επιστημονική Υπεύθυνη της οποίας είναι η κ. Μάγδα Νικολαραϊζη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής-Αγωγής Κωφών Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής. Η Πρόσβαση λειτουργεί από το 2008 και αυτή τη στιγμή υποστηρίζει 171 ΦμεΑ, οι οποίοι φοιτούν σε όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ παρέχονται ποικίλες υπηρεσίες στους/ στις ΦμεΑ και στις/στους διδάσκουσες/οντες τους ανάλογα με τις ανάγκες τους. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από διδάσκοντες/ουσες του ΠΘ και εθελοντές/όντριες φοιτητές/φοιτήτριες διαφόρων τμημάτων.

Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν την καταγραφή αναγκών και την πληροφόρηση των ΦμεΑ και των διδασκόντων/ουσών τους. Στη συνέχεια, ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες των ΦμεΑ, οι παρεχόμενες υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνουν την υποστήριξη των ΦμεΑ στη μετακίνησή τους, στη συμπλήρωση αιτήσεων, στην πλοήγησή τους στο διαδίκτυο, στην επικοινωνία με τους/ις διδάσκοντες/ουσες, τις γραμματείες, στην παρακολούθηση των μαθημάτων και στην προετοιμασία τους για τις εξετάσεις. Επίσης, ιδιαίτερα σημαντικές υπηρεσίες είναι η παραγωγή διαφοροποιημένου υλικού, δηλαδή υλικού που το επεξεργάζεται η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ώστε να είναι προσβάσιμο, όπως σημειώσεις σε Braille, με υπότιτλους, ηχητικά αρχεία καθώς και υλικό στην ελληνική νοηματική γλώσσα (ΕΝΓ). Τέλος, η ΠΡΟΣΒΑΣΗ υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, όπως σεμινάρια, διαλέξεις και ημερίδες για θέματα αναπηρίας και προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Η σύνδεση με τα σχολεία και την εκπαιδευτική κοινότητα

Το Τμήμα μας όλα αυτά τα 20 χρόνια λειτουργίας του, έχει αναπτύξει σημαντικές σχέσεις με την εκπαιδευτική κοινότητα της πόλης μας και της χώρας ολόκληρης. Αρχικά, οι φοιτητές μας πραγματοποιούν τις πρακτικές τους ασκήσεις σε όλα τα σχολεία, καθώς ένα μέρος της πρακτικής υλοποιείται στα συνήθη γενικά σχολεία, και το άλλο μέρος υλοποιείται σε όλα τα ενταξιακά σχολεία, σχολεία όπου λειτουργούν τμήματα ένταξης και σε όλα τα ειδικά σχολεία. Έτσι, οι φοιτητές μας και όλοι εμείς ως διδάσκοντες και εργαζόμενοι στο Τμήμα, αναπτύσσουμε στενές σχέσεις σε επιστημονικό, ερευνητικό και κοινωνικό επίπεδο.

Σημαντική επίσης δράση αναπτύσσουμε όλα αυτά τα χρόνια στο πεδίο της επιμόρφωσης και της επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και όλων των ειδικοτήτωντόσο στο πεδίο της Ειδικής Αγωγής, αλλα και σε άλλαεπιστημονικά πεδία. Έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες  προγράμματα επιμόρφωσης, ημερίδες και συνέδρια, τα οποία έχουν υψηλή απήχηση σε πανελλαδικό και διεθνές επίπεδο. Έτσι, έχουν αναπτυχθεί στενές επαφές με τους φορείς της εκπαίδευσης και σχέσεις που στηρίζονται σε βαθιά αμοιβαία εκτίμηση και συνεργασία η οποία συνεχώς βαθαίνει και εμπλουτίζεται.

 

 

 

 

 

Μοιράσου το άρθρο:

ΠΗΓΗ