Μαθήματα Ρομποτικής στα Τρίκαλα για Μαθητές από 6 μέχρι 12 ετών . Το πρόγραμμα προσφέρει στα παιδιά μοναδικές εμπειρίες ανακάλυψης, δημιουργίας και μάθησης. Μέσα από αυτές, οι μαθητές μαθαίνουν διαδικασίες προγραμματισμού και δημιουργικής αξιοποίησης της τεχνολογίας σε ένα πλαίσιο που ταυτόχρονα ενθαρρύνει την πρόσωπο με πρόσωπο κοινωνική αλληλεπίδραση. Τα μαθήματα της Ακαδημίας Ρομποτικής στηρίζονται στη φιλοσοφία Ρομπότ Συνεργάτες Μάθησης: Εξετάστε, Διερευνήστε και Ανακαλύψετε μέσω Κατασκευής και Προγραμματισμού.
Τηλ 2431079860ΠΗΓΗ