Σύμφωνα με μια νέα μελέτη που διεξήχθη στο Νέο Δελχί, η διατροφή που είναι χαμηλή σε θρεπτικά συστατικά και η υπερβολική κατανάλωση του λεγομένου junk food αυξάνει τα επίπεδα τους στρες αλλά και το σωματικό βάρος, παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τη σεξουαλική ζωή ακόμα και των νέων ατόμων.

Στη μελέτη συμμετείχαν 800 άνδρες και γυναίκες ηλικίας 21-40. Σκοπός της μελέτης ήταν η κατανόηση της επίδρασης των διάφορων επίλογων και συνηθειών που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής στη σεξουαλική δραστηριότητα των ατόμων.

Σύμφωνα με τα ευρήματα οι περισσότεροι συμμετέχοντες είχαν κάποια συμπτώματα σεξουαλικής δυσλειτουργίας. Το 18% μάλιστα είχε μειωμένο σεξουαλικό ενδιαφέρον σαν αποτέλεσμα της πρόσληψης βάρους που οφειλόταν στην κακή διατροφή.

Η μελέτη επίσης αποκάλυψε ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με τις αντιλήψεις των συμμετεχόντων για τον τρόπο ζωής τους και τις επιπτώσεις που μπορεί αυτός να έχει στη σεξουαλική τους υγεία. Πιο συγκεκριμένα το 79% των γυναικών άνω των 30 ετών θεωρούν ότι για τη μειωμένη τους σεξουαλική ορμή ευθύνονται τα ορμονικά τους προβλήματα ενώ το 77% των γυναικών 21-30 πιστεύουν ότι η βασική αίτια της μειωμένης σεξουαλικής ορμής είναι το σωματικό τους βάρος.

Από την άλλη το 76% των ανδρών άνω των 30 θεωρούν ότι η μη συστηματική ή ελλιπής φυσική δραστηριότητα είναι η πρωταρχική αίτια της μειωμένης σεξουαλικής ορμής ενώ το 75% των ανδρών ηλικίας 21-30 πιστεύει ότι για τη μειωμένη σεξουαλική ορμή ευθύνονται οι ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες.

Παρομοίως άνδρες και γυναίκες αντιδρούν διαφορετικά στους διάφορους τύπους στρες και κατά συνέπεια διαφέρουν οι επιπτώσεις του στρες στη σεξουαλική τους ζωή. Ανεξάρτητα μάλιστα από τα επίπεδα του στρες οι άνδρες φαίνεται ότι έχουν υψηλοτέρα επίπεδα σεξουαλικής ορμής σε σύγκριση με τις γυναίκες.

Παράλληλα οι γυναίκες φαίνεται να επηρεάζονται περισσότερο από το κοινωνικό στρες ενώ οι άνδρες από το εργασιακό. Ως πιο σημαντικούς στρεσογόνους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τη σεξουαλική τους ορμή, οι γυναίκες ανέφεραν την κοινωνική πίεση (66.8 %), την οικογένεια (48.8 %) και τέλος την εργασία. (42.4 %). Για τους άνδρες πιο σημαντικός παράγοντας ήταν η εργασία (52 %) και ακολουθούσαν η κοινωνική πίεση (49.4 %) και οι οικογενειακές υποχρεώσεις (41.5 %).

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι περισσότερες σεξουαλικές δυσλειτουργίες προκύπτουν από μεταβολικά προβλήματα όπως είναι η υψηλή αρτηριακή πίεση, τα υψηλά επίπεδα χοληστερόλης, ο διαβήτης, και η παχυσαρκία. Πάνω από το 88.3% των ατόμων με φυσιολογικό δείκτη μάζας σώματος έχουν ισχυρή σεξουαλική ορμή σε σύγκριση με αυτούς που είναι παχύσαρκοι.

Υπάρχει επίσης μια ομάδα κορυφαίων ειδικών που εκφράζει ανησυχίες σχετικά με την έκπτωση της σεξουαλικής επιθυμίας εξαιτίας της παχυσαρκίας και της κατανάλωσης junk food.

Συμπερασματικά, σύμφωνα με το βασικό εύρημα της ινδικής μελέτης, η σεξουαλική δραστηριότητα των νέων επηρεάζεται από την κατανάλωση φαγητού χαμηλής ποιότητας και θρεπτικής αξίας. Μια διατροφή που βασίζεται στο junk food μπορεί επίσης σύμφωνα με τους συγγραφείς της μελέτης να μειώσει την παραγωγή των φυσιολογικών ορμονών, διαταράσσοντας έτσι τη σεξουαλική λειτουργία. Η διαταραχή των ορμονών οδηγεί σε αύξηση τόσο του βάρους όσο και των επίπεδων του σωματικού και ψυχοσυναισθηματικού στρες, των βασικών δηλαδή αιτιολογικών παραγόντων της σεξουαλικής δυσλειτουργίας.


Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2018, 08:43

ΠΗΓΗ