1. Στην υποχρεωτική λειτουργία του εργαστηριακού μαθήματος σε ώρες εκτός λειτουργίας του ΕΠΑΛ, που θα δημιουργήσει δυσεπίλυτα εκπαιδευτικά και διαχειριστικά προβλήματα και θα αυξήσει παράλογα το κόστος λειτουργίας. 

2. Στην αντιμετώπιση της μαθητείας ως ξεχωριστού έργου με αμοιβή, που αποκλείει τη κάλυψη – συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών, ενώ η εποπτεία των επιχειρήσεων φαίνεται αντί για διδακτικό έργο να μετατρέπεται σε εξωδιδακτικό καθήκον, με προφανή προβλήματα στις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών και τη λειτουργία του σχολείου. 

3. Στην ανάθεση της υπευθυνότητας – εποπτείας της μαθητείας στο Διευθυντή του ΕΠΑΛ και όχι σε άλλον εκπαιδευτικό του σχολείου, που θα επιλεγεί ως υπεύθυνος μαθητείας με αντίστοιχες ελαφρύνσεις – κίνητρα και θα επωμισθεί το δύσκολο και υπεύθυνο αυτό έργο, έχοντας το χρόνο και την εμπειρία να ανταποκριθεί στα καθήκοντα του.

Καλούμε την ΟΛΜΕ να αντιδράσει άμεσα στις σχεδιαζόμενες αλλαγές και να προβεί σε συγκεκριμένες θέσεις – προτάσεις στην κατεύθυνση της αναβάθμισης της μαθητείας. Σε αυτή την κατεύθυνση προτείνουμε τα παρακάτω:

1. Έγκαιρη δήλωση πρόθεσης φοίτησης στη μαθητεία, έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργεί από Σεπτέμβριο και όχι καθυστερημένα, όταν οι απόφοιτοι έχουν ήδη προβεί σε άλλες επιλογές (πχ έχουν δώσει προκαταβολή σε ΙΕΚ) και να υπάρχει καλύτερος προγραμματισμός (εκπαιδευτικό προσωπικό, θέσεις σε επιχειρήσεις κλπ).

2. Ολοκλήρωση των αναγκαίων προγραμμάτων σπουδών ώστε να λειτουργήσουν τμήματα που σχετίζονται με ζήτηση στην αγορά εργασίας, όπως πχ των τεχνικών υδραυλικών εγκαταστάσεων.

3. Επέκταση της μαθητείας σε όλες τις ειδικότητες πχ στο ναυτικό τομέα.

4. Αντιμετώπιση των στρεβλώσεων της αγοράς εργασίας σε συνάρτηση με «μαθητευόμενη» εργασία χωρίς αμοιβή, που καθιστούν ανενεργή στην πράξη τη μαθητεία, πχ στους βοηθούς φαρμακείου.

5. Ορισμός θέσεων μαθητείας στα οργανογράμματα των Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων.

6. Ευελιξία στα προγράμματα σπουδών που θα εγγυώνται την ποιότητα της εκπαίδευσης των μαθητευομένων, αλλά και θα συνάδουν με την πραγματικότητα της ελληνικής αγοράς εργασίας, με τις μικρές και ατομικές επιχειρήσεις.

7. Άμεση αναβάθμιση της υποδομής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων των Ε.Κ. προς όφελος των εργαστηριακών μαθημάτων της μαθητείας αλλά και όλων των εργαστηριακών μαθημάτων. (Η σύγκριση με αντίστοιχες υποδομές και χρηματοδοτήσεις σχολείων άλλων χωρών είναι θλιβερή για τη χώρα μας).

8. Λειτουργία και των «ολιγομελών» τμημάτων μαθητείας, χωρίς καθυστερήσεις.

9. Θεσμοθέτηση ενός μόνιμου εκπαιδευτικού, ως υπευθύνου μαθητείας σε κάθε ΕΠΑΛ με επιλογή και κίνητρα. (Να αξιοποιηθεί η εμπειρία του υπευθύνου του 4ου έτους του ΕΠΛ).

Άμεσα να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της τρέχουσας, ΣΤ’ φάσης, ειδικά στις περιπτώσεις που την είχαν αναλάβει αναπληρωτές, ενώ προβλέπεται να λήξει τον Οκτώβριο”.

ΠΗΓΗ