Μοιράσου το άρθρο:

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας, με Πρόεδρο τον κ. Τσάμη Ευθύμη, Αντιπρόεδρο την κ. Γιοβάννη-Μπέη Αγγελική, Γενικό Γραμματέα τον κ. Σάλτη Θεόφιλο και Ταμία τον κ. Πάτσιο Δημήτριο, με ομόφωνη απόφαση των παρόντων μελών, σύμφωνα με δελτίο τύπου του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας.

Αναλυτικά το δελτίο τύπου αναφέρει τα εξής :

«Μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας , που διενεργήθηκαν στις 21 Οκτωβρίου 2018, με το αρ.πρωτ.18275/186133/29-11-2018 έγγραφο του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, κατά την συνεδρίαση της 4ης Δεκεμβρίου 2018, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 308 του ν. 4512/2018 ( ΦΕΚ Α΄5) τα παρόντα μέλη ομόφωνα αποφάσισαν να συγκροτηθεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου σε σώμα ως ακολούθως:

Πρόεδρος: Τσάμης Ευθύμιος
Αντιπρόεδρος: Γιοβάννη-Μπέη Αγγελική
Γενικός Γραμματέας: Σάλτης Θεόφιλος
Ταμίας: Πάτσιος Δημήτριος

Μέλη:

• Μάνδρος Χαράλαμπος
• Ντέρτσας Κωνσταντίνος
• Χριστοφορίδης Πρόδρομος
• Σερβετάς Νικόλαος του Βασιλείου
• Λύτρας Δημήτριος
• Καρζής Αντώνιος
• Μακρής Ηλίας»

Μοιράσου το άρθρο:

ΠΗΓΗ