Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2021, 09:38

Την αντίδραση του δικηγορικού κλάδου προκαλεί ο πτωχευτικός νόμος. Ήδη η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, με ανακοίνωσή της ανάβει το «πράσινο φως» για κινητοποιήσεις με αφορμή την εφαρμογή του πτωχευτικού νόμου που, όπως τονίζει,  θα έχει ως αποτέλεσμα πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας ευάλωτων δανειοληπτών.

Στην ανακοίνωσή της η Ολομέλεια καλεί τα Διοικητικά Συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας να αποφασίσουν την αποχή των δικηγόρων-μελών τους από διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης για επίσπευση πλειστηριασμών, με εντολείς Τράπεζες ή εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων κατά της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυριών κρίνοντας ως «απόλυτα αναγκαία την αναστολή των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας των ευάλωτων οφειλετών νομοθετικώς και τη θέσπιση δεοντολογικού κανονισμού  λειτουργίας των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων διά νόμου». 

Όπως επισημαίνει η Ολομέλεια, «από την πρώτη στιγμή, εξέφρασε την έντονη διαφωνία της στις ρυθμίσεις του Νέου Πτωχευτικού Κώδικα, διότι δεν εξασφαλίζουν τη λυσιτελή προστασία των ευάλωτων οφειλετών, και δη της πρώτης κατοικίας τους, στο πλαίσιο της διευθέτησης των οφειλών τους και της παροχής δεύτερης ευκαιρίας, λαμβάνοντας υπόψη και τη δυσμενή οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί».

«Με την εφαρμογή του Πτωχευτικού νόμου, επίκεινται στο επόμενο χρονικό διάστημα πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας καθώς μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί οι προβλεπόμενες εφαρμοστικές του νόμου υπουργικές αποφάσεις, αλλά κυρίως δεν έχει συσταθεί “Ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης” και η σχετική πλατφόρμα του εξωδικαστικού συμβιβασμού είναι σήμερα “αδειανό πουκάμισο”» σημειώνεται στην ανακοίνωση η οποία συνεχίζει αναφέροντας ότι «οι άνω εξελίξεις στερούν πλέον κάθε προστασία  των  ευάλωτων  δανειοληπτών  και  τους αφήνουν παντελώς εκτεθειμένους στα συμφέροντα των Τραπεζών και των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων  (funds)»

«Η Ολομέλεια κρίνει ως απόλυτα αναγκαία την αναστολή των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας των ευάλωτων οφειλετών νομοθετικώς και τη θέσπιση δεοντολογικού κανονισμού λειτουργίας των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων δια νόμου. Υπό τις συνθήκες αυτές, και λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους  που δημιουργούνται, η Ολομέλεια καλεί τα Διοικητικά Συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας να αποφασίσουν την αποχή των δικηγόρων-μελών τους από διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης για επίσπευση πλειστηριασμών, με εντολείς Τράπεζες ή εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων κατά της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυριών, όπως ορίζονται με το ν. 4738/2020, σύμφωνα με το ειδικότερο πλαίσιο που θα καθορίσει η Συντονιστική Επιτροπή» καταλήγει η ανακοίνωση της Ολομέλειας. 

 


Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2021, 09:52

ΠΗΓΗ